Prof. Dr. Funda ELMACIOĞLU – Marmara Üniversitesi

İyot yetersizliği dünyada yağmurların topraktan iyodu sürükleyerek uzaklaştırdıkları dağlı bölgelerde ve Orta Afrika gibi toprağın süzüldüğü iç bölgelerde yaygındır. Dünyada iyot bakımından en yetersiz bölgeler; Himalayalar, And Dağları, Avrupa Alpleri ve Çin’deki dağlık bölgelerdir. Dünyada [...]