Project Description

İyot yetersizliği dünyada yağmurların topraktan iyodu sürükleyerek uzaklaştırdıkları dağlı bölgelerde ve Orta Afrika gibi toprağın süzüldüğü iç bölgelerde yaygındır. Dünyada iyot bakımından en yetersiz bölgeler; Himalayalar, And Dağları, Avrupa Alpleri ve Çin’deki dağlık bölgelerdir. Dünyada yaklaşık olarak 1.5 milyar insan iyot yetersizliği olan riskli bölgelerde yaşamaktadır.

Toprağın iyot içeriğinin yetersiz olması, iyot metabolizmasını olumsuz etkileyerek toplumsal yetersizliklere neden olmaktadır.

Dünya Sağlık Örgütü 1999’da, 191 üye devletten 130’unda önemli boyutta iyot yetersizliği hastalıkları sorunu olduğunu, 740 milyon kişinin guatrlı olduğunu tahmin etmiştir. Bu da dünya nüfusunun % 13’ünü oluşturmaktadır. 1999’da 130 ülkeden 98’inin (% 75) tuz iyotlama yasası, 12’sinin de yasa tasarısı olduğu bildirilmiştir. İyot yetersizliği hastalıkları konusunda farklı bölgelere ait son veriler bu sorunun önemini daha iyi ortaya koymaktadır. Dünyada değişik bölgelerdeki guatr sorunları; Afrika’da % 20, Amerika’da % 5, Güney Doğu Asya’da % 12, Doğu Akdeniz’de % 32, Avrupa’da % 15 ve Batı Pasifik’te % 8’dir.